Tue. Sep 22nd, 2020

Free Spin Gratis

bonuses & other casino promotions

Betsafe 7 gratisrundor (free spins) på Subtopia!

2 min read

Betsafe 7 gratisrundor på Subtopia!

 

Utforska havets djup och leta efter försvunna skatter tillsammans med besättningen på Subtopia. Idag ger vi dig 7 gratisrundor på vårt senaste spel, Subtopia!

Gå bara till videospelsautomaten Subtopia för att hämta dina 7 gratisrundor!

Men skynda dig, dina gratisrundor gäller endast fram till onsdag.

Lycka till och njut av äventyret!

• Dina gratisrundor kommer finnas tillgängliga på videospelsautomaten Subtopia i Casino Red fram till CET 23:59 den 22:a februari 2012
• Det här erbjudandet gäller endast kunder från Sverige.
• Du måste omsätta dina vinster genererade från gratisrundor 35 gånger inom 3 dagar innan du kan ta ut din bonus.
• Läs mer om de fullständiga villkoren och kraven för bonusomsättningen här
• Samtliga bonusar kan endast erhållas EN gång per person/konto, familj, hushåll, adress, e-postadress, kreditkortsnummer, IP-adress och miljöer där datorer delas (högskolor, bibliotek, arbetsplatser, etc.)
Betsafe.com reserverar rätten att ändra erbjudandets villkor när som helst och det är kundens ansvar att hålla sig informerad om eventuella ändringar och uppdateringar.

————————————————————–

Betsafe 7 free rounds on Subtopia!

Explore the depths of the sea and look for lost treasures along with the crew of Subtopia. Today we give you 7 free rounds on our last game, Subtopia!

Just go to the video slot Subtopia to download your 7 free spins!

But hurry up, your free rounds in force until Wednesday.

Good luck and enjoy the adventure!

• Your free spins will be available on video slot Subtopia in Casino Red until 23:59 CET on 22th February 2012
• This offer applies only to customers from Sweden.
• You must wager your winnings generated from free rounds 35 times within 3 days before you can withdraw your bonus.
• Learn more about the full terms and conditions for bonus turnover here
• All bonuses can only be received ONCE per person / account, family, household, address, email address, credit card number, IP address, and environments where computers are shared (schools, libraries, workplaces, etc.)
Betsafe.com reserves the right to change the offer terms at any time and it is the customers responsibility to keep informed on changes and updates.

You may have missed